BLOG

Home / BLOG
Furajele combinate destinate creşterii şi îngrăşării porcilor

Furajele combinate destinate creşterii şi îngrăşării porcilor

  Furajele combinate destinate creşterii şi îngrăşării porcilor sunt structurate pe categorii de îngrăşare. Categoria tineret porcin începe de la înţărcare până la vârstă de 3 luni sau când ajung la greutatea de 30 kg.Hrănirea purceilor înţărcaţi se face cu nutreţ combinat din reţea specială pentru tineret porcin sub formă uscată începând cu 50 g /cap/zi şi mărind raţia treptat până se ajunge la 500 g/cap/zi.Apă se da la discreţie prin adăpători automate.Grijă cea mai mare la purceii înţărcaţi trebuie să fiea acea că raţia zilnică de hrană să cuprindă toate elementele necesare creşterii şi dezvoltării,adică pe lângă unităţile nutritive să cuprindă şi săruri minerale şi vitamine.Pentru dezvoltarea musculaturii şi a scheletului purceii înţărcaţi au nevoie în primul rând de proteină digestibilă.Nutreţurile obişnuite că porumbul şi orzul nu conţin în…
Read More
Furajele combinate

Furajele combinate

  Furajele combinate sunt amestecuri de materii prime furajere care satisfac cerinţele de energie şi substanţe nutritive ale unei specii sau categorii de animale.Materiile prime ce alcătuiesc furajele sunt stabilite în funcţie de specia şi categoria de vârstă pentru care sunt utilizate conform cerinţelor de hrană.Furajele complete sunt utilizate pentru porci,păsări şi iepuri folosind anumite scheme de alimentaţie în funcţie de cerinţele nutriţionale şi comportamentul lor alimentar.Furajele se prezintă sub formă de făină,de granule sau brizură în funcţie de categoria la care se administrează;la pui se recomandă sub formă de brizură,la găini sub formă de făinuri şi la purcei sub formă de granulă.Sunt folosite pentru obţinerea de rezultate în creşterea animalelor de carne pentru obţinerea de sporuri în greutate în condiţii de eficientă economică.Sursele energetice sunt asigurate de cereale(porumb,orz,grâu)iar sursele…
Read More